Maklumat Korporat

VISI

“Menjadi Peneraju Institusi TVET yang Unggul.”

 

MISI

  • Menjadi akses yang meluas kepada program TVET berkualiti dan diiktiraf;
  • Memperkasa komuniti melalui pembelajaran sepanjang hayat;
  • Melahirkan graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang;
  • Memanfaatkan sepenuhnya perkongsian pintar dengan pihak berkepentingan 


DASAR KUALITI

KKRP komited dalam membangunkan potensi pelajar ke arah kecemerlangan dalam program yang ditawarkan dengan mematuhi keperluan Sistem Pengurusan Organisasi Pendidikan ISO 21001:2018 melalui penambahbaikan yang menyeluruh secara berterusan.
KKRP juga beriltizam memastikan kepuasan pelanggan dipenuhi melalui pencapaian objektif-objektif kualiti yang disemak secara berkala serta berusaha memenuhi tanggungjawab sosial dan komitmen ke arah pengurusan harta intelek.